Made in Germany

قفل گرد (دیسکی) آبوس - آبوس کلاسیک ساخت آلمان

قفل گرد مدلی خاص از قفل های آویز با مزایای عالی می باشد. گرد بودن قفل بسیاری از راه های معمول باز کردن و تخریب آن را به چالش می کشد. این طراحی خاص بدان معنا ست که پس از قفل نمودن تنها فضای بسیار کمی از قلاب قفل در دسترس می باشد، در نتیجه باز نمودن و تخریب قفل بسیار سخت خواهد بود. چون بیشترین آلیاژ استفاده شده در ساخت قفل گرد آبوس فولاد ضد زنگ می باشد، از این قفل ها بویژه در مکان هایی استفاده می گردد که نیازمند حفاظت در برابر زنگ زدن و رطوبت می باشد.

360-degree all-round protection

The Diskus® family is available in models with diameters between 50 and 80 mm. The original disc lock is only available from ABUS. As a special model, the locks can be fitted with a disc cylinder (ABUS Plus locking system) and cylinder pulling protection.