Is it up-to-date?

سیلندرهای درب آبوس - شاهکارهای کوچک

سیلندرقلب یک درب می باشد و زمانیکه سخن از حفاظت از یک درب به میان می آید، مهم ترین قسمت سیلندر می باشد. با وجود اهمیت به سزای سیلندرها، هنوز هم در بسیاری از مکان ها از سیلندرهایی با تکنولوژی قدیمی استفاده می شود که به راحتی با سیم و ابزار باز کننده قفل باز می شوند و فاقد سیستم ورود اضطراری (باز شدن سیلندر از بیرون با وجود بودن کلید پشت درب) می باشند.

سیلندرهای درب با کیفیت امروزی، محصولاتی با تکنولوژی روز می باشند که ویژگی های فراوانی دارند. هرکدام از آنها شاهکاریی کوچک هستند که با کارکرد دقیق ساچمه ها، فنرها و بدنه  برای سالیان متمادی فکر شما را از امنیت درب آسوده می کنند.


سیلندرهای درب آبوس - امنیتی که میلیون ها بار آزمایش شده

سیلندرهای درب آبوس بارها در آزمایشگاه ها تست شده و بر مبنای استانداردهای DIN 18252 و EN1303 تولید می شوند. تنوع محصولات ما شامل سیلندرهای معمولی سری C تا سیلندرهای با تکنولوژی برتر اینتگرال می باشند. از این سیلندرها با مدل های و سایزهای متفاوت می توان با ترکیبی از قفل های کمکی، زنجیرهای پشت درب و قفل های آویز استفاده نمود.

اطلاعات بیشتر در مورد سیلندرهای درب آبوس

چک لیست ها
چک کنید که آیا سیلندر درب شما امن می باشد و چگونگی اندازه گیری صحیح طول سیلندر درب را فرا بگیرید.